Zásady ochrany osobních údajů, cookies

Správce osobních údajů
Na webovém portálu SvatebníAsistentka.cz, provozované společností Přímo pod nosem s.r.o., se sídlem Adolfa Opálky 370, 530 09 Pardubice, IČ: 06860311, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném ve Spisové značce C 41189, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracováváme osobní údaje, které jsou vypsané níže.

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Cookies
Využíváme soubory cookie pro lepší funkčnost stránek (funkčnost přihlašování, …) a relevantní reklamy. Více o souborech cookies najdete zde. Tyto cookies v sobě neobsahují žádné osobní údaje.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme ale na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce naší webové stránky.

Komentáře
Tyto údaje zpracováváme v případě vložení uživatelského komentáře na našich stránkách – viz podmínky:

Jméno, e-mailová adresa a komentáře budou zpracovány za účelem identifikace autora příspěvku a vložení komentáře.

IP adresa bude zpracována za účelem prevence před cílenými útoky na server Správce.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 5 let. IP adresa bude zpracovávána po dobu 6 měsíců od přidání komentáře, pokud souhlas neprodloužíte.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz ke zrušení odběru v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání komentáře.

Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tento zpracovatel, poskytovatel webhostingu, společnost THINline s.r.o., Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 267 47 359.

E-mailing
E-mailing je zasílán jen v případě souhlasu se zasíláním e-mailingu – viz podmínky.

Zpracovávaným osobním údajem je e-mailová adresa.

E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

E-shop – kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Kategorie subjektů údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
S výše uvedeným zpracováním je vždy spojen výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.