Jací byli hlavní představitelé svatby?

Z dnešních dnů už známe svatby, kde je hlavními aktéry nevěsta a ženich, jakož i svatební rodiče a svědci. Ale vždycky to tak nebylo. Ještě v minulém století byly tradice hodné ceněné, a proto byly hodně rozšířeny.

Svatební družičky

Svatební družičky

Již od 16. století se svatební obřad řídil řadou předpisů, které se musely dodržet, a dokonce na ně dbali poloprofesionální funkcionáři, kterým se už od 14. století říká svati, sdavacz či svatvie. Jejich obřadní význam byl natolik velký, že je dokonce církev zařadila jako významné účastníky potvrzení sňatků v kostele. Byli uváděni jako čelní svědkové svatby.

Další představitelé

Od 17. století se setkáváme s označím družba, stará svatby nebo droužka. Ti se řadí mezi svatební funkcionáře, tedy mimo nevěsty, ženicha a svatební rodiče. Starý svat byl ženichův řečník, jinými slovy hlavní pořadatel svatební zábavy, dále stará svatka (která při svatbě plní roli nevěstiny maminky při čepení a oblékání), pak to byli svědkové (kterými byli většinou kmotři obou snoubenců), dále pak mládenec, družba a družičky. Každý z nich měl své nezastupitelné místo na svatbách po celém Slovácku. Součástí jejich práce byla daná promluva, která je popsaná v tradičních svatbách. Dnes se jejich text značně zkrátil, dlouhé pasáže se vynechaly, a zachovaly se hodně biblická rčení a příměry.

Z předešlého výčtu osob zůstávají na svatbě do současnosti oba svatebčané, svatební rodiče a svědkové. Roli starších, tj. starší družičky a staršího mládence, který někdy bývá označen jako družba, někde sice přetrvává, ale jejich role je buď velmi malá, nebo jenom symbolická. V dnešní době se objevují dětské družičky v bílých šatech, které nesou nevěstit závoj či vlečku a mají košíčky, ve kterých jsou natrhány okvětní lístky, které před nevěstou a ženichem rozhazují. Krásné jsou červeně či jinak zbarvené okvětní lístky, které potěší svou barvou i vůní.

V dnešní době se objevují dětské družičky v bílých šatech, které nesou nevěstit závoj či vlečku.

Družba a jeho úkol

Družba je stále koordinátorem některých svateb a má zajistit svatební veselí a může k dobru přidat i nějaké zvyklosti, jako jsou texty s říkáním. Ty se předávají v opisech či letácích a družbové je většinou zpívají.

To je osoba, která se na svatbách objevuje až do dnešních dnů. Dalším oblíbeným párem je starší mládenec a starší družička, kteří jsou zváni starší. Nezastupitelnou úlohu hrají svědci, jejich význam vzrostl až po zavedení civilního obřadu, po druhé světové válce, dnes mohou nahrazovat funkci družby a starších.

Starší mládenec a starší družička

Starší mládenec je kamarád ženicha a starší družička je kamarádka nevěsty. Ta spolu s dalšími kamarádkami nevěsty pomáhá připevňovat k oblečení svatebních hostů voničky, zdobí auta, pomáhá oblékat nevěstu a pomáhá se vším, co je zrovna potřeba udělat.

Také pronáší promluvy – vítá ženicha, který přijel do nevěstina domu. Někdy tuto roli mohou převzít svědkové – ti jsou většinou příbuznými snoubenců (mohou to být sourozenci, bratranci, kmotří či kamarádi).

Protože v dnešní době už funkce hodně splývají, pak rozděluje úkoly nevěsta se ženichem.

Bohužel jsou mnohé z nich prováděny dodavatelsky, takže většinu z nich zajišťuje firma, svatební salón, a tak se vytrácí kouzlo komunity a rodiny, která se do svatebních příprav od nepaměti zapojovala.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.

Send this to a friend