Jak poznat ryzost kovu podle puncovní značky

Určitě jste si už někdy všimli, že na některých špercích bývá vyražen malinkatý obrázek, který doprovází číselný údaj. Tento obrázek se nazývá puncovní značka.

Jestliže si nejste zcela jistí, proč tam je a co konkrétně znamená, naleznete odpovědi v následujícím článku.

Rytí puncovní značky na pánský snubní prsten

Rytí puncovní značky na pánský snubní prsten

K čemu slouží punc?

Již zmíněný symbol, který je vyražený na šperku nebo klenotu z drahého kovu, se nazývá punc. A právě jeho prostřednictvím je vyjádřena ryzost kovu neboli poměrné hmotnostní zastoupení drahého kovu.

Pravidla pro označování předmětů z drahých kovů puncem jsou v jednotlivých státech odlišná, někde tato povinnost není zákonem vůbec stanovena.

V České republice musí být podle tzv. Puncovního zákona č. 539/1992 šperky a další předměty z drahého kovu puncovní značkou označeny. Státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů má na starostí Puncovní úřad. Výjimku mají slitiny a mince, tyto předměty se totiž puncem neoznačují.

Mimochodem, počátky puncovnictví v našich zemích sahají až do první třetiny 14. století, tedy do doby vlády Jana Lucemburského.

Kovy označované puncem

Které drahé kovy se tedy puncem opatřují? Kromě zlata je to ještě platina a stříbro. Přítomností puncovní značky si tak lze ihned pouhým okem ověřit pravost konkrétního šperku a zjistit zároveň jeho ryzost.

Ale pozor, předmět musí být ze zákona opatřený puncem pouze tehdy, jestliže splňuje určitý hmotnostní limit – v případě zlata se jedná o hmotnost vyšší než 0,5 gramů a u stříbra vyšší než 3 gramy.

To se ale týká pouze situace, kdy dotyčný šperk pochází z naší vlasti. Jestliže byl vyrobený v jiné zemi, podoba jeho puncovní značky může být odlišná. A jak jsme již zmínili, někde se punc vůbec nepoužívá, týká se to dokonce i mnoha zemí Evropy.

Ryzost drahého kovu

V našem prostředí existují dva základní způsoby, kterými se vyjadřuje ryzost drahého kovu.

 1. Ryzost v karátech
 2. S tímto způsobem vyjádření ryzosti je možné se běžně setkat u šperků z drahých kovů. Nejvyšší možná hodnota činí 24 karátů a znamená, že daný předmět je vyrobený z ryzího (čistého) kovu. V případě polovičního obsahu drahého kovu ve slitině má 12 karátů apod.

 3. Ryzost v tisícinách
 4. Ryzost lze vyjádřit také v tisícinách, kdy označení 999/1000 znamená ryzí kov, respektive 99,99 % čistého kovu. Poloviční obsah drahého kovu ve slitině má hodnotu 500/1000 apod.

Pro zajímavost ještě uveďme, že v našem prostředí nejnižší používané označení ryzosti u zlata je 585/1000 a u stříbra 800/1000.

České puncovní značky

Nové české puncovní značky, uznávané značky konvence a staré puncovní značky, zdroj obrázku: puncovniurad.cz

Podoba puncovní značky

Punc se do kovu razí prostřednictvím speciálního ocelového razidla. V České republice se puncovní značky navzájem odlišují svým geometrickým tvarem, kdy šperky a klenoty vyhotovené z ryzího kovu mají punc kruhového tvaru.

Kromě tvaru štítku je možné vyčíst údaje také z přítomného piktogramu. Toto jsou naše v současnosti používané puncovní značky:

 • zlato o ryzosti 999/1000 – hlava orla a číslo 0
 • zlato o ryzosti 986/1000 – hlava orla a číslo 1
 • zlato o ryzosti 900/1000 – hlava orla a číslo 2
 • zlato o ryzosti 750/1000 – hlava kohouta a číslo 3
 • zlato o ryzosti 585/1000 – hlava labutě a číslo 4
 • stříbro o ryzosti 999/1000 – hlava kamzíka a číslo 0
 • stříbro o ryzosti 959/1000 – hlava kamzíka a číslo 1
 • stříbro o ryzosti 925/1000 hlava kamzíka a číslo 2
 • stříbro o ryzosti 900/1000 – hlava zajíce a číslo 3
 • stříbro o ryzosti 835/1000 hlava zajíce a číslo 4
 • stříbro o ryzosti 800/1000 hlava zajíce a číslo 5
 • platina o ryzosti 999/1000 – královská koruna a číslo 0
 • platina o ryzosti 950/1000 – královská koruna a číslo 1
 • platina o ryzosti 900/1000 – královská koruna a číslo 2
 • platina o ryzosti 850/1000 – královská koruna a číslo 3
 • platina o ryzosti 800/1000 – královská koruna a číslo 4

Z novějších puncovních značek je možné také vyčíst to pracoviště Puncovního úřadu, kde k označení šperku došlo, a to prostřednictvím vyraženého písmene (P – Praha, B – Brno, J – Jablonec nad Nisou apod.).

Další u nás uznávané značky

Aby to nebylo úplně jednoduché, v České republice platí rovněž některé puncovní značky používané v jiných zemích. Konkrétně jsou to značky těch zemí Evropské unie, kde se drahé kovy puncovními značkami rovněž opatřují.

Jedná se o: Slovensko, Finsko, Velkou Británii, Irsko, Polsko, Maďarsko, Maltu, Portugalsko, Slovinsko, Kypr, Chorvatsko, Estonsko, Litvu a Lotyšsko.

Dále jsou zde platné i takzvané značky Konvence, které vychází z Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů. Tato značka má různý tvar (podle druhu kovu), jsou na ní vyobrazeny váhy a dále číselný údaj, který uvádí ryzost drahého kovu v tisícinách.

Staré puncovní značky

Puncovní zákon č. 539/1992 byl v roce novelizován s platností od roku 2004. Novela mimo jiné uznává platnost všech starých puncovních značek, které historicky platily na území Československa, ale nemají nižší ryzost, než 585/1000. Rovněž tedy platí i značky československé, protektorátní, rakousko-uherské, i značky Slovenského štátu.

Neplatí však puncy, které byly zavedeny v době 2. světové války na československém území obsazeném cizími státy (značky polské, rakouské, maďarské).

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.

Send this to a friend