Svatba s cizincem v ČR

Nevíte si rady s tím, co musíte absolvovat při svatbě s cizincem konané v České republice? Nevíte, kam se máte obrátit, jaké doklady si máte připravit a jaké formuláře musíte vyplnit?

Nebojte se, náš článek vám s tím poradí.

Svatba s cizincem

Jaké jsou podmínky pro svatbu s cizincem?

Jak postupovat při sňatku s cizincem na území ČR

Jako občané České republiky můžete uzavřít občanský ci církevní sňatek s cizincem. Než k tomu však dojde, nejdříve musíte vybrat místo a termín konání vaší svatby.

Následně se musíte obrátit na příslušný matriční úřad, pod který spadá vámi vybrané svatební místo. Seznam matrik i s kontakty najdete zde.

V dalším kroku musíte dorazit na matriku, kde vyplníte formulář ke svatbě (najdete jej v článku níže) a předložíte potřebné doklady, kterými prokážete způsobilost k uzavření sňatku:

 • rodný list či podobný doklad o narození (s uvedeným místem a datem narození dotyčného, údaje o jeho jméně, příjmení a o jeho rodičích),
 • doklad o státním občanství (cestovní pas),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, pokud jej cizí stát vydává,
 • potvrzení o tom, že bude manželství státem cizince uznáno jako platné,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, jde-li o cizinec, který je rozvedený
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (cestovní pas).

Cizinci musí rovněž příslušnému úřadu doložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (toto neplatí pro občany Evropské unie) – toto oprávnění vydává Cizinecká policie ČR.

Doklady vydané v cizím státě musí být soudně přeloženy a ověřeny. Listiny musí přeložit překladatel, kterému bylo přidělen dané oprávnění. Soudní překlad stačí ve chvíli, kdy je cizinec občanem EU. V opačném případě je nutné překlad opatřit tzv. apostilou nebo superlegalizací. Tu vám zajistí překladatelská agentura – pro více informací se doporučujeme obrátit na příslušnou ambasádu – jejich seznam najdete zde.

Státy Evropské unie

Státy Evropské unie vybarveny barevně, zdroj {Europa.eu}

Formuláře pro uzavření manželství a registrovaného partnerství s cizincem

Dotazníkový formulář pro uzavření manželství obdržíte na příslušném matričním úřadu. Formulář si rovněž můžete stáhnout z oficiálních stránek Ministerstva vnitra České republiky – zde, dotazník pro registrované partnerství najdete zde. Formulář vyplní snoubenci společně s pracovníkem matriky. S sebou je potřeba vzít výše uvedené doklady a listiny.

Pro vyplnění formuláře je nutné si buď osobně nebo telefonicky domluvit termín osobní návštěvy na matričním úřadě. Návštěva trvá necelou hodinu.

Na úřadě projdete s matrikářem vyplněný dotazník, předáte doklady, zamluvíte si termín svatby a zaplatíte správní poplatek:

 • poplatek pro snoubence, kteří nemají adresu trvalého pobytu v České republice – 3.000 Kč,
 • poplatek pro snoubence, kdy pouze jeden z nich má trvalý pobyt v ČR – 2.000 Kč,
 • ostatní poplatky jsou stejné, jako pro občany ČR.
Pas svatba s cizincem

Nezapomeňte, že některé doklady a listiny musí být soudně přeloženy

Svatební obřad s cizincem

V případě, kdy cizinec nerozumí a nemluví česky (platí i pro němé a neslyšící), je nutná přítomnost tlumočníka u svatebního obřadu (bez jeho přítomnosti není možné svatbu uskutečnit). Tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady. Tlumočník prokazuje svoji totožnost na matrice, podepisuje se na protokol o uzavření manželství.

Pokud cizinec ovládá český jazyk, sepíše o tomto faktu prohlášení a účast tlumočníka na svatbě není nutná.

Svatba se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením snoubenců. Prohlášení je veřejné, za přítomnosti dvou svědků.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.

Send this to a friend