Svatební citáty, verše a motta na svatební oznámení

Přinášíme vám seznam nejoblíbenějších svatebních citátů, které můžete použít jak na svatebním oznámení, na svatebním blahopřání, tak i při svém svatebním projevu. Najdete zde citáty od slavných, méně slavných i zcela neznámých autorů.

Seznam je pro lepší přehlednost rozčleněn na tři sekce, na vtipná motta, na citáty o lásce a na verše spojené s Biblí a Bohem. Ke každé sekci se pohodlně dostanete přes níže uvedené odkazy.

Vtipné svatební citáty | Svatební citáty o lásce | Svatební citáty z Bible

Svatební citáty na svatební oznámení

Kde můžete svatební citáty využít?

Vtipné svatební citáty

 • „Miloval jsem jednu a tutéž ženu jednačtyřicet let. Jestli se to manželka dozví, zabije mě.”
  Henny Youngman
 • „Hlavní příčinou rozvodů je manželství.”
  Albert Einstein
 • „Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.”
  Oscar Wilde
 • „Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.”
  Sókratés
 • „Manželství je věda.”
  Honoré de Balzac
 • „Podařené manželství je div světa.”
  Jan Werich
 • „Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.”
  Arthur Schopenhauer
 • „Je pořád ještě lepší být ženat, než být mrtev.“
  Moliére
 • „Ideální manžel je muž, který nikdy nezapomene datum narození své ženy, ale nikdy neví, kolik je jí let.“
  Jeanne Moreau
 • „Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže.“
  Gabriel Laub
 • „Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem.“ Henry Ford
 • „Honil nás rozum, ale my byli rychlejší.”

Svatební citáty o lásce

 • „Máš-li lásku, máš všechno…“
  John Lennon
 • „Miluji život, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože jsi můj život.“
  John Lennon
 • „Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.“
  Sainte-Beuve
 • „Jdi s tím, kdo Tě má rád.“
  Viktor Hugo
 • „Láska je mocnější než zapomenutí.“
  Viktor Hugo
 • „I kdyby vše potěšení v tom žití bylo vzato, a jenom láska zůstala, ten život stál by za to.“
 • „Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.“
 • „Dávám Ti srdce a čistou lásku, Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já, společně půjdem životní stezkou, Ty budeš můj, já budu Tvá.”
 • „Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát, milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.”
 • „Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska.“
  Jaroslav Vrchlický
 • „Dobré i zlé co život dá nám chci s Tebou snášet.“
 • „Láska je přání dávat, nikoli dostávat.“
 • „Milovat, znamená být schopen obětovat se pro druhého.“
  Michel Quoist
 • „Konec snění, začíná život.“
  Johann Wolfgang von Goethe
 • „Milovat znamená stát se pro druhého nepostradatelným.“
 • „Teprve, když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.“
 • „Není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.“
 • „Nekonečným přátelstvím se začala naše láska, a nekonečnou láskou se končí naše přátelství.“
 • „Milovati a milován býti, je největší štěstí na světě.“
  Johann Wolfgang von Goethe
 • „Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.“
 • „Co krásnějšího může být, než jeden pro druhého žít. Co krásnějšího snad, než jeden druhého mít rád.“
 • „Zůstaň se mnou, ruku v ruce se mnou pojď, zůstaň a srdce mé k štěstí doprovoď.“
 • „Láska nás svedla, láska nás pojí, v lásce a věrnosti zůstaneme svoji.“
 • „Dnes dávám Ti ruku svoji, a prosím o tu Tvou, spojíme naše životy a půjdeme cestou společnou.“
 • „Dej mi ruku svou, má milovaná, tak ve dvou se nám půjde líp, vždyť nechceš životem jít sama a srdce mé jen s Tvým chce žít.“
 • „Nejsou jen růže na světě, přijde i vítr, bouře zlá, však kráčet denním životem je lehčí, když jsou dva.“
 • „Už se na nás nehněvejte, že jste při tom nebyli, když jsme se my s mojí milou ženili.“
  Fráňa Šrámek
 • „Slovy tu něhu vyslovit nelze, na strunách by se dala jen hrát… Tichounce, tiše, docela tiše srdce chce z lásky se zpovídat.“
  Stanislav Kostka Neumann
 • „Není zamilován, kdo nemiluje navždy.“
  Euripides
 • „Ve víru života jsem Tě vyhledala a do rukou Ti dala život svůj, starej se o něj, lásko moje, vždyť to bude i život Tvůj.“
 • „Sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem jsi ještě víc.“
 • „V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.“
  Eluard
 • „Když přísaha naše srdce spojí a tichá píseň z chóru zanotí, my navždy zůstaneme svoji, Ty moje a já Tvůj až do smrti.“
  Lope de Vega
 • „A kroužek na Tvém prstě je zlatá stužka, jíž se váže jmelí křehkých ratolestí, abychom nepoztráceli své štěstí.“
  Seifert
 • „Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném…“
 • „Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do dvou našich prstenů.“ František Branislav
 • „Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska.“
  Jaroslav Vrchlický
 • „Ať tvrdí, že moře ubývá, že láska umírá, já nevěřím…“
 • „Není jiného léku na lásku, než více lásky.“
  Thorieu
 • „Beru si lásku z lásky, jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky, co dnes Ti daruji.“
 • „Budeme šťastni, protože chceme býti šťastni.“
 • „Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna.“
 • „Láska je přání dávat, nikoli dostávat.“
 • „Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.“
 • „Končí již krásné a vznešené JÁ, začíná prosté, ale o to krásnější MY.“
 • „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
 • „Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.“
 • „Co krásnějšího může být, než jeden pro druhého žít. Co krásnějšího snad, než jeden druhého mít rád.“
 • „Láska to je štěstí, které si dáváme navzájem.“
  George Sandová
 • „Chytil jsem motýla, zahynul. Utrhl jsem květinu – zvadla. Poznal jsem, že všeho co je krásné, se mohu dotknout pouze srdcem.“
  John Lennon
 • „Poznáš-li srdce, které chce Ti věrno být, pak nech si jen to a nechtěj jiné mít.“
 • „Jako je koráb připoután k molu, jako je s ohněm spojen dým, patříme k sobě, půjdeme spolu, Ty jsi má láska, já to vím.“
 • „Věříme v budoucnost nás dvou, proto jsme svoji, já Tvým a Ty mou.“
 • „Nic ze sympatie, ale z lásky. Nic na čas, ale na celý život.“
 • „Až budu zvedat Tvůj bílý závoj a polibkem zpečetíme to přísahané ANO, neplač, drahá, jen tiše řekni: to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.“
 • „Chci s Tebou celý život žít, chci jenom Tebe v srdci mít, chci Tvoji lásku láskou oplácet, nechci se s Tebou nikdy rozcházet.“
 • „Když dvě srdce to táhne k sobě a jejich tlukot dostal spád, Ty rozumíš mi, já zas Tobě, když máš ráda, mám Tě rád.“
 • „Láska je krásný dar, však krásnější je věrnost, láska bez věrnosti je pouhá malichernost.“
 • „Z lásky jsme zrozeni, lásku chceme dát, lásku, co na věky bude nás hřát. Láska ta odpouští, láska ta věří, naději neztratí, kdo se jí svěří.“
 • „Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.”
  Feuerbach
 • „Co nám udělá stáří, když jsme dva?”
  Stendhal
 • „Nikdo se nenarodil pro štěstí, všichni jsme se narodili pro život a štěstím života je láska.“

Svatební citáty z bible

Citáty z bible, ze Starého zákona, z Nového zákiona, z Bible kralické, citáty o Bohu.

 • „Kamkoli půjdeš, půjdu s Tebou. Kdekoli zůstaneš, zůstanu s Tebou.“
 • „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“
 • „Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář.“
 • „A my jsme poznali tu lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.“
 • „Milovaní, milujme jedni druhé; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.“
 • „Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, máme i my milovat jedni druhé.“
Svatební citáty, verše a motta na svatební oznámení
3.9 (77.14%) 7
Svatební citáty, verše a motta na svatební oznámení
3.9 (77.14%) 7

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pošlete odkaz na článek přátelům