Svatební citáty, verše a motta nejen na svatební oznámení

Přinášíme vám nejoblíbenější svatební citáty, které můžete použít pro svatební oznámení, svatebním přání nebo při svatebním projevu. V článku najdete citáty pro novomanžele od slavných, méně slavných i zcela neznámých autorů.

Seznam je pro lepší přehlednost rozčleněn na tři sekce, na vtipná motta, na citáty o lásce a na verše spojené s Biblí a Bohem. Ke každé sekci se pohodlně dostanete přes níže uvedené odkazy.

Vtipné svatební citáty | Svatební citáty o lásce | Svatební citáty z Bible

Svatební citáty na svatební oznámení

Svatební citáty můžete využít pro:

Vtipné svatební citáty o manželství

 1. „Miloval jsem jednu a tutéž ženu jednačtyřicet let. Jestli se to manželka dozví, zabije mě.”
  Henny Youngman
 2. „Hlavní příčinou rozvodů je manželství.”
  Albert Einstein
 3. „Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.”
  Oscar Wilde
 4. „Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.”
  Sókratés
 5. „Manželství je věda.”
  Honoré de Balzac
 6. „Podařené manželství je div světa.”
  Jan Werich
 7. „Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.”
  Arthur Schopenhauer
 8. „Je pořád ještě lepší být ženat, než být mrtev.“
  Moliére
 9. „Ideální manžel je muž, který nikdy nezapomene datum narození své ženy, ale nikdy neví, kolik je jí let.“
  Jeanne Moreau
 10. „Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže.“
  Gabriel Laub
 11. „Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem.“ Henry Ford
 12. „Honil nás rozum, ale my byli rychlejší.”
 13. Svatební citáty o lásce

 14. „Máš-li lásku, máš všechno…“
  John Lennon
 15. „Miluji život, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože jsi můj život.“
  John Lennon
 16. „Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.“
  Sainte-Beuve
 17. „Jdi s tím, kdo Tě má rád.“
  Viktor Hugo
 18. „Láska je mocnější než zapomenutí.“
  Viktor Hugo
 19. „I kdyby vše potěšení v tom žití bylo vzato, a jenom láska zůstala, ten život stál by za to.“
 20. „Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.“
 21. „Dávám Ti srdce a čistou lásku, Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já, společně půjdem životní stezkou, Ty budeš můj, já budu Tvá.”
 22. „Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát, milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.”
 23. „Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska.“
  Jaroslav Vrchlický
 24. „Dobré i zlé co život dá nám chci s Tebou snášet.“
 25. „Láska je přání dávat, nikoli dostávat.“
 26. „Milovat, znamená být schopen obětovat se pro druhého.“
  Michel Quoist
 27. „Konec snění, začíná život.“
  Johann Wolfgang von Goethe
 28. „Milovat znamená stát se pro druhého nepostradatelným.“
 29. „Teprve, když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.“
 30. „Není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.“
 31. „Nekonečným přátelstvím se začala naše láska, a nekonečnou láskou se končí naše přátelství.“
 32. „Milovati a milován býti, je největší štěstí na světě.“
  Johann Wolfgang von Goethe
 33. „Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.“
 34. „Co krásnějšího může být, než jeden pro druhého žít. Co krásnějšího snad, než jeden druhého mít rád.“
 35. „Zůstaň se mnou, ruku v ruce se mnou pojď, zůstaň a srdce mé k štěstí doprovoď.“
 36. „Láska nás svedla, láska nás pojí, v lásce a věrnosti zůstaneme svoji.“
 37. „Dnes dávám Ti ruku svoji, a prosím o tu Tvou, spojíme naše životy a půjdeme cestou společnou.“
 38. „Dej mi ruku svou, má milovaná, tak ve dvou se nám půjde líp, vždyť nechceš životem jít sama a srdce mé jen s Tvým chce žít.“
 39. „Nejsou jen růže na světě, přijde i vítr, bouře zlá, však kráčet denním životem je lehčí, když jsou dva.“
 40. „Už se na nás nehněvejte, že jste při tom nebyli, když jsme se my s mojí milou ženili.“
  Fráňa Šrámek
 41. „Slovy tu něhu vyslovit nelze, na strunách by se dala jen hrát… Tichounce, tiše, docela tiše srdce chce z lásky se zpovídat.“
  Stanislav Kostka Neumann
 42. „Není zamilován, kdo nemiluje navždy.“
  Euripides
 43. „Ve víru života jsem Tě vyhledala a do rukou Ti dala život svůj, starej se o něj, lásko moje, vždyť to bude i život Tvůj.“
 44. „Sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem jsi ještě víc.“
 45. „V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.“
  Eluard
 46. „Když přísaha naše srdce spojí a tichá píseň z chóru zanotí, my navždy zůstaneme svoji, Ty moje a já Tvůj až do smrti.“
  Lope de Vega
 47. „A kroužek na Tvém prstě je zlatá stužka, jíž se váže jmelí křehkých ratolestí, abychom nepoztráceli své štěstí.“
  Seifert
 48. „Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném…“
 49. „Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do dvou našich prstenů.“ František Branislav
 50. „Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska.“
  Jaroslav Vrchlický
 51. „Ať tvrdí, že moře ubývá, že láska umírá, já nevěřím…“
 52. „Není jiného léku na lásku, než více lásky.“
  Thorieu
 53. „Beru si lásku z lásky, jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky, co dnes Ti daruji.“
 54. „Budeme šťastni, protože chceme býti šťastni.“
 55. „Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna.“
 56. „Láska je přání dávat, nikoli dostávat.“
 57. „Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.“
 58. „Končí již krásné a vznešené JÁ, začíná prosté, ale o to krásnější MY.“
 59. „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
 60. „Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.“
 61. „Co krásnějšího může být, než jeden pro druhého žít. Co krásnějšího snad, než jeden druhého mít rád.“
 62. „Láska to je štěstí, které si dáváme navzájem.“
  George Sandová
 63. „Chytil jsem motýla, zahynul. Utrhl jsem květinu – zvadla. Poznal jsem, že všeho co je krásné, se mohu dotknout pouze srdcem.“
  John Lennon
 64. „Poznáš-li srdce, které chce Ti věrno být, pak nech si jen to a nechtěj jiné mít.“
 65. „Jako je koráb připoután k molu, jako je s ohněm spojen dým, patříme k sobě, půjdeme spolu, Ty jsi má láska, já to vím.“
 66. „Věříme v budoucnost nás dvou, proto jsme svoji, já Tvým a Ty mou.“
 67. „Nic ze sympatie, ale z lásky. Nic na čas, ale na celý život.“
 68. „Až budu zvedat Tvůj bílý závoj a polibkem zpečetíme to přísahané ANO, neplač, drahá, jen tiše řekni: to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.“
 69. „Chci s Tebou celý život žít, chci jenom Tebe v srdci mít, chci Tvoji lásku láskou oplácet, nechci se s Tebou nikdy rozcházet.“
 70. „Když dvě srdce to táhne k sobě a jejich tlukot dostal spád, Ty rozumíš mi, já zas Tobě, když máš ráda, mám Tě rád.“
 71. „Láska je krásný dar, však krásnější je věrnost, láska bez věrnosti je pouhá malichernost.“
 72. „Z lásky jsme zrozeni, lásku chceme dát, lásku, co na věky bude nás hřát. Láska ta odpouští, láska ta věří, naději neztratí, kdo se jí svěří.“
 73. „Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.”
  Feuerbach
 74. „Co nám udělá stáří, když jsme dva?”
  Stendhal
 75. „Nikdo se nenarodil pro štěstí, všichni jsme se narodili pro život a štěstím života je láska.“
 76. Svatební citáty z bible

  Citáty z bible, ze Starého zákona, z Nového zákona, z Bible kralické, citáty o Bohu.

 77. „Kamkoli půjdeš, půjdu s Tebou. Kdekoli zůstaneš, zůstanu s Tebou.“
 78. „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“
 79. „Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář.“
 80. „A my jsme poznali tu lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.“
 81. „Milovaní, milujme jedni druhé; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.“
 82. „Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, máme i my milovat jedni druhé.“

Chybí vám v našem seznamu vaše oblíbené svatební motto, verše nebo citáty ke svatbě? Podělte se s námi a s ostatními.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.

Send this to a friend