Svatební hra královský kočár

Svatební hra královský kočár zapojí jak ženicha s nevěstou, tak i svatební hosty. Je u ní však vyžadována jistá dávka koncentrace, což může být pro hosty, kteří už mají vyšší hladinku alkoholu v krvi, o něco náročnější.

O to ovšem zábavnější je hra pro všechny zúčastněné i pro přihlížející.

Jak hru hrát | Příběh o svatebním kočáru | Text hry ke stažení

Svatební kočár

Pobavte sebe i své svatební hosty při hře svatební kočár

Co budete ke hře svatební kočár potřebovat?

 • 9 dobrovolníků
 • nevěstu se ženichem
 • 11 židlí
 • eventuálně rekvizity v podobě papírových koňských hlav, korunek pro krále a královnu

Sežeňte tedy 9 dobrovolníků a nevěstu se ženichem, kteří se musí hry účastnit povinně. Připravte si 11 židlí, ze kterých vytvoříte pomyslný královský kočár, a postupně usaďte všechny hrající hosty na židle. Následně každému z hostů přidělte roli.

Volitelně můžete hráčům nalepit na čelo, nebo přišpendlit na hruď název role tak, aby na ně sami hráči neviděli, ale byly k vidění jen pro přihlížející diváky.

Každému z hráčů dejte do ruky prázdnou skleničku, do které mu bude při každé chybě nalito předem dohodnuté množství a druh alkoholu. Měli byste mít na paměti, že není dobré opít hráče do němoty, takže volte spíše slabší druhy alkoholu, nebo nalévejte pouze menší panáky.

Pověřená osoba (moderátor, DJ) bude číst pohádkový příběh o královském kočáru a každý z účastníků hry musí vstát a zase si hned sednout jakmile uslyší jméno své postavy/role. Pokud nevstane, nebo vstane mimo svoji roli (stanovte si určitou toleranci), hra se pozastaví a hráči, který nevstal, se nalije panák. V závislosti na tom, jak moc budou hráči chybovat se hra protáhne. Příběh tedy můžete podle času zkracovat.

Před samotným začátkem si doporučujeme hru vyzkoušet nanečisto přečtením krátké části textu. Případně stačí, když budete náhodně vyvolávat různé postavy ze hry a ti budou postupně vstávat. Všichni zúčastnění si tak hru vyzkouší, zžijí se s rolí a následně můžete začít naostro.

NÁŠ TIP: Podívejte se na další svatební hry.

Role a postavy, rozmístění osob při svatební hře svatební kočár

 • Kočár vezou 2 koně: pravý kůň, levý kůň (oba vstávají také na spojení koně a povoz)
 • Za koňmi sedí kočí (vstává při vyslovení slova kočí)
 • Za kočím sedí 4 svatebčané, kteří symbolizují 4 kola kočáru: pravé přední kolo, levé přední kolo, pravé zadní kolo, levé zadní kolo (všichni čtyři vstávají také na slovo kočár)
 • Mezi 4 koly kočáru sedí novomanželé
  Ženich: král
  Nevěsta: královna
  (oba vstávají také na slova královský, království, zámek)
 • Úplně na konec nebo po okrajích kočáru usaďte poslední dva hosty, kteří budou kameny (vstávají také na slova výmoly a díra)

Při vyslovení spojení „královský kočár“ vstávají úplně všichni účastníci hry!

Volitelné rozšíření hry

Pokud si chcete hru udělat ještě trošku zábavnější, můžete některým postavám přiřadit další úkoly spojené s jejich rolemi.

Koně: zařehtají
Kameny: postaví se a otočí se kolem vlastní osy

Rozmístění osob při svatební hře svatební kočár

Postavy svatební hry královský kočár

Na první pohled se může zdát, že hra je příliš složitá, opak je ale pravdou. Pro názornost přinášíme video, kde je lehce upravená verze hry svatební kočár přehledně vidět.

Svatební hra královský kočár text – pohádkový příběh

Níže uvedený příběh slouží ke čtení moderátorem či průvodcem večera. Pro přehlednost jsme v příběhu zvýraznili tučně klíčová slova. Příběh si tedy stačí vytisknout a při čtení příběhu si hlídat tučně zvýrazněná slova.

Bylo, nebylo, jedno malé království. Rozprostíralo se za malebnými potůčky plnými kamenů, údolími a lesy. V tomto malém království žil král s královnou. Jednoho dne, kdy bylo krásně a ptáčci si vesele prozpěvovali, se královna rozhodla, že by si ráda vyjela na projížďku do královských zahrad.

Inu řekla svému králi. „Králi, můj milovaný králi, můj přenádherný králi, chtěla bych se projet kolem našeho království, zavolej kočího.“

Král řekl své královně. „Jsi si jistá královno? Pršelo, a cesty jsou plné kamenů a výmolů, ale ať je tedy po tvém. Pojedeme se podívat, jak se daří našemu království.“

Zavolal na kočího. „Kočí, můj milý kočí, můj nejmilejší kočí přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože královna a král si chtějí vyjet ze zámku. Zkontroluj dobře pravé zadní kolo a levé přední kolo jestli dobře drží, aby se nám neulomily, až pojedeme lesem přes kameny a výmoly.

Kočí tedy zašel do stájí, zkontroloval oba koně a vyvedl je ven. Poté zapřáhl povoz i kočár. Aby si byl 100% jist, zkontroloval vše ještě jednou. Nejprve šel k levému koni, poté přešel k pravému koni, zkontroloval také levé přední kolo, levé zadní kolo, pravé zadní kolo a pravé přední kolo.

Vše bylo nachystáno, tak tedy zavolal: „Králi, můj milovaný králi, váš královský kočár i povoz je nachystán. Král s královnou tedy nastoupili a vydali se na obhlídku jejich království. Cesta se vinula malebnými uličkami plnými výmolů, které byly schovány pod velikými topoly, projížděli kolem malých rybníků a kolem velkých luk, po cestách plných kamenů. A královna řekla: „Králi, ty můj králi no já se bojím, co když královský kočár nevydrží? Jedeme přes kameny a výmoly a stále jsme těžší a těžší.

A král řekl královně: „Moje milá královno, moje nejmilejší královno, vůbec ničeho se neboj. Kočár má znovu vyměněna obě zadní kola a také obě přední kola. A navíc naše oba koně jsou nejlepší v celém království. A královna řekla „Dobrá, už jsem klidnější.“

Za malou chvilinku se královna zeptala krále: „Milý králi, můj nejdražší králi zeptej se kočího, jestli koně dostali dostatek ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“

Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že levé přední kolo háže.“ Najednou se ozve rána, která škubne i s kočárem, protože pravé přední kolo najelo na kámen. Král volá na kočího: „Kočí, co se stalo? “Netuším králi„, odpověděl kočí, „ale doufám, že jste s královnou v pořádku.“ Král i královna odpověděli, že ano.

Kočí tedy seskočil z kočáru a šel jej zkontrolovat. Když už byl dole, tak se rozhodl, že zkontroluje i povoz. Nejprve tedy zkontroloval pravého koně a potom levého koně. Nebyl si jist, proto znovu zkontroloval levého koně a poté i pravého koně. Pak přešel k pravému přednímu kolu, pravému zadnímu kolu, znovu zkontroloval pravé přední kolo, pak levé zadní kolo, levé přední kolo a opět levé zadní kolo.

Nic nenašel, a proto zašel ke králi a řekl mu: „Králi, můj milovaný králi, vše je v pořádku, povoz i kočár. Museli jsme najet do nějaké díry, či na kámen. „Tak to jsem ráda, že to dopadlo takhle“, řekla královna. „Já už jsem myslel na nejhorší“, řekl král. „Že nám třeba upadlo pravé přední kolo.“

Král mu tedy opět přikázal, ať pokračují v jízdě a pomalu vrátí do zámku. Kočí tedy naskočil na kočár a pobídl oba koně. Ze začátku se levému koni moc nechtělo, ale pravý kůň jej přesvědčil, aby táhli stejně. Tak se povoz i s kočárem opět rozjeli. Po pár minutách dojeli v pořádku do svého království a tak král i s královnou poděkovali kočímu za pěknou projížďku královským kočárem.

Věříme, že svatební hra kočár pobaví jak zúčastněné hráče, tak i přihlížející a že si svatbu všichni užijete.

Pravidla, rozmístění hráčů i text této úžasné svatební hry

Ke stažení zde 

Šablona je vytvořena ve formátu PDF – k jeho otevření budete potřebovat program Acrobat Reader

Komentáře (2)

Kateřina Přikrylová napsal:

Dobrý den, chtěla bych si vypůjčit svatební kočár na cestu do kostela (případně z kostela) na svatbě ve Valašském Meziříčí. Bylo by to možné? Kolik by to stálo?

SvatebníAsistentka.cz napsal:

Dobrý den,
svatební kočáry bohužel nepůjčujeme, doporučujeme se podívat a kontaktovat některého svatebního dodavatele ze sekce doprava.

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.