Symbol snubního prstenu

Snubní prsten je symbolem věčného kruhu, který je výrazem trvalé upřímnosti a stálosti mezi partnery. Víte, jaká je jeho další symbolika z historického hlediska?

Zlaté snubní prstýnky

Zlaté snubní prstýnky

Prométheus a prsten

Už v antice se za původce železných prstenů pokládá Prométheus, který za to, že přinesl lidem oheň, byl potrestán připoutáním ke skále, kam mu denně orel létal vyklovávat játra. Jupiter mu dal milost a on si jako symbol svého obrovského utrpení nechal železný prsten s kamínkem ze skály, ke které byl přikován. Prsten je symbolem lásky, která vítězí nade vším (Prométheus tak miloval svět, že se za něj obětoval.)

Symbolika

Snubní prsten v podobě, v jaké jej známe dnes, je asi odvozený od římského zásnubního prstenu. Železný prstýnek posílali snoubenci ve starém Římě jako součást zásnubního rituálu svým vyvoleným. Tento prsten byl jednak poznávacím znamením, ale i indikátorem lásky, jakož i prostředkem, díky němuž opuštěné dívky a ženy označovaly tatínka svých dětí. Taky byl symbolem věrné lásky a občas je chápán jako symbol převahy muže nad ženou.
Takový dar nebyl neobvyklý už v době popisované ve Starém zákonu (kdy se v Bibli dočítáme o daru pro Rebeku, Izákovu ženu. Darem byl zlatý kroužek do nosu a náramky na paži.)

Ve středověku pak byl prsten symbolem panenství a byl spjat se sexualitou. V křesťanském světě se začíná prosazovat zlato (tedy drahý kov, který je nadřazený jiným kovům) a představuje manželskou lásku.

Snubní a zásnubní prsten dříve

Do 15. století není rozdíl mezi snubním a zásnubním prstenem. Po roce 1563, kdy se konal Tridentský koncil, byl prsten předáván při svatebním obřad. Muž ve valné většině Evropy prsten nenosil, to byla doména ženy. V dalším století ale dochází v kostele k tomu, že si muž a žena prsteny vzájemně vyměňují. Tento úzus se však rozšířil až daleko později.

Ve středověku byl prsten symbolem panenství a byl spjat se sexualitou.

Podoba prstenu

Prsten byl nejprve jenom prostým kroužkem, později byl zdobenější a bohatší. Vyráběl se z drahého kovu, jakými bylo zlato a platina, později na něm přibyly i nápisy (jméno nevěsty či ženicha a datum svatby). Čtvrtý prst naší ruky je nazýván prsteníčkem. Proč? Podle římského zvyku je to proto, že právě tento prst je spojen tenkým nervem se srdcem.

Vzhled prstenu v 21. století

Všechno podléhá diktátu módy a mění svou podobu. Tak i prsten se postupně měnil. Dnes jsou nejčastější prsteny ze zlata (ať už z bílého či žlutého nebo červeného). Často bývá doplněn brilianty nebo jejich variantou – zirkony. Někteří snoubenci dávají přednosti prstenů z chirurgické oceli, protože jsou odolnější, než prstýnky vyrobené ze zlata.

Zdobení prstýnků je individuální, záleží na vkusu a stylu snoubenců. Na vnitřní straně je většinou vyryto jméno toho, koho si bereme a taky datum, kdy proběhne svatba. Jak už bylo napsáno, jedná se o starou římskou tradici.

Zásnubní a snubní prsten v současnosti

Rozdíl mezi zásnubním prsten a snubním prstenem je následující: zásnubní prsten dostává dívka při zásnubách, snubní prsten pak během svatebního obřadu.

Nejlépe symboliku prstenu demonstrují slova, která si snoubenci řeknou při předání snubního prstenu: „Přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky.“

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.

Send this to a friend