Manželský a svatební slib: rady, tipy a inspirace

Svatební den je jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších okamžiků snad každého zamilovaného páru. Sňatek dvou zamilovaných osob je událostí, na kterou většinou rádi a často vzpomínají nejenom oni dva, ale také jejich nejbližší.

Záleží především na nastávajících manželích, jakým způsobem samotnou svatbu pojmou a jaký bude její průběh. Stále častěji je však součástí svatebního obřadu manželský slib, který byl dříve sice spojován zejména s církevními sňatky, ale čím dál větší oblibu získává i u těch dvojic, které se rozhodly pro svatbu civilní – v tomto případě hovoříme o svatebním slibu.

Manželský slib

Novomanželský slib je projevem lásky k vaší drahé polovičce

Církevní manželský slib

Církevní sňatek má oproti tomu civilnímu přísnější pravidla a určité pevně stanovené podmínky – nemůže jej uzavřít úplně každý.

Svatební obřad probíhá na posvátné půdě a samotný sňatek je symbolicky uzavírán přímo před samotným Bohem. Konkrétní průběh svatby se liší podle druhu církve, u nás jsou nejběžnější katolické sňatky. Obecně se ale právě při svatbě v kostele setkáváme s manželským slibem.

U církevních sňatků má manželský slib již danou podobu, kterou si nastávající manželé nemohou upravovat a do textu nějak zasahovat. Určitě jste se s ním už někdy setkali, ať již ve filmu nebo přímo při svatbě v kostele. Text a jeho krásné a romantické znění je následující:

„Já, (doplňte své jméno)
odevzdávám se tobě, (uveďte jméno partnerky/partnera)
a přijímám tě za manželku / manžela
.
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.“

případně:

„Já, (doplňte své jméno)
odevzdávám se tobě, (uveďte jméno partnerky/partnera)
a přijímám tě za manželku / manžela.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím,
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.“

Církevní svatba

Při křesťanské svatbě musíte pronést manželský slib

Předem daný je nejenom obsah manželského slibu, ale dokonce také to, jak celý slavnostní akt probíhá. Na výběr je ze tří možných variant, kterými se manželský slib uzavírá:

 • ženich i nevěsta jej celý odříkají zpaměti,
 • nejprve jej vysloví kněz, ženich s nevěstou jej po něm opakují,
 • kněz se postupně dotazuje na jednotlivé úseky slibu, ženich a nevěsta pouze vždy vysloví svůj souhlas.

Ještě nesmíme zapomenout zmínit, že právě po manželském slibu kněz požehná snubním prstenům, a tím se sňatek slavnostně potvrdí.

Civilní svatební slib

Svatební slib je krásným a dojemným aktem, je to jedinečný zážitek, který ještě umocňuje slavnostní charakter samotného svatebního obřadu.

Ceremoniálu navíc dodává větší váhu a důležitost, stvrzuje hloubku vzájemné lásky partnerů. Není proto divu, že se s ním dnes lze setkat poměrně běžně i u civilního sňatku.

Oproti manželstvím, která se „uzavírají před Bohem“, neexistuje žádná předepsaná forma, jak by měl při civilním obřadu vzájemný slib vypadat.

NÁŠ TIP: Do svého slibu zakomponujte citát o lásce.

To dává snoubencům volné ruce a mohou si tak sami zvolili, jak bude jejich svatební slib znít, mohou si ho tedy dokonce celý složit a sepsat sami.

Pokud se vám líbí nápad obohatit svatební obřad o novomanželský slib, ale stále tápete, jak se tohoto tématu chopit, přinášíme pár tipů, které vám mohou s přípravou pomoci:

 • celý text slibu si nejdříve sepište na papír,
 • dejte si pozor na délku a příliš se nerozepisujte,
 • slib měl by obsahovat jen to, co je pro vás nejdůležitější a k čemu se chcete navzájem opravdu zavázat,
 • doporučujeme přidat vyznání citů,
 • mnohem osobněji působí, pokud se slib naučíte nazpaměť, při jeho pronášení se tak budete dívat vzájemně do očí a ne do papíru,
 • kouzlo slibu je vhodné umocnit a podbarvit tlumenou melodií nebo písní,
 • do samotného slibu můžete zakomponovat také citáty nebo výroky slavných osobností, případně úryvek z básně, který vyjadřuje sílu vaší lásky,
 • nezapomeňte se však domluvit s oddávajícím na tom, že si v průběhu obřadu přejete pronést svatební slib, aby s tím dopředu mohl počítat,
 • pokud jste veselé povahy a vaše svatba bude neformální, nebojte se zvolit vtipnou formulaci slibu,
 • buďte originální.

Nejkrásnější svatební slib – vzor

„Milá / milý (doplňte jméno protějšku),
miluji tě z celého svého srdce a to od prvního okamžiku, kdy jsem Tě spatřil/a.
Tímto slibem se ti plně odevzdávám a slibuji ti upřímnou a nehynoucí lásku.
Slovy ani nemohu popsat, jak šťastná / šťastný jsem v tento den, když mohu stát po tvém boku.“

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.