Koronavirus – odklad a rušení svatby

Jakmile jsou předsvatební přípravy v plném proudu, prakticky nikoho ani nenapadne, že by se samotná svatba nakonec neměla vůbec uskutečnit. Poměrně vzácně se stává, že si snoubenci, případně pouze jeden z nich, vstup do svazku manželského rozmyslí na poslední chvíli.

Čas od času také bohužel překazí realizaci svatebního obřadu nečekaná nemoc, úraz nebo další závažná překážka. Ještě nikdy se však nestalo, aby byly svatební plány přerušeny tisícům zamilovaných párů. Až letos. Rok 2020 se do svatební historie bezpochyby zapíše, a to nikoliv právě příznivě.

Svatba a koronavirus

Budoucí novomanžele čeká z důvodu epidemie koronaviru velká zatěžkávací zkouška

Nařízení vlády o zákazu volného pohybu osob

Ještě na začátku roku nikdo netušil, že již o pouhých pár měsíců později dojde v České republice k těžko uvěřitelnému opatření – zákazu volného pohybu osob. Důvodem tohoto vládního nařízení je obava z exponenciálního šíření vysoce infekčního onemocnění, které dostalo označení COVID-19 a je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2.

Jedná se o respirační nemoc, které má většinou podobné projevy jako chřipka, ale v případě masivního nárůstu počtu nemocných by mohlo dojít k vyčerpání nemocničních kapacit, kdy by se potřebným nedostala adekvátní lékařská péče.

Zákaz volného pohybu osob začal platit 16. března a bezesporu zásadním způsobem ovlivnil život úplně všech obyvatel. Povoleny jsou totiž pouze cesty do zaměstnání, nezbytné návštěvy lékaře, nákupy základních životních potřeb a podobně. A i tyto záležitosti jsou dále různě omezeny, kdy se často mění se podle aktuální situace.

Nepříjemnou zprávou pro všechny snoubence, kteří by měli mít právě v tomto období termín sňatku je skutečnost, že podle nařízení vlády není uzavření manželství neodkladnou úřední záležitostí, a tudíž se i na ni vztahují restriktivní opatření. De facto to znamená, že svatby nejsou za této situace možné.

Jak postupovat, když svatbu nelze uskutečnit

Ten, kdo měl mít svatbu v druhé polovině března nebo v dubnu, má zkrátka smůlu. Ještě nedávno bylo možné realizovat alespoň svatební obřad v minimálním počtu osob, nyní však již nelze ani to. Výjimku mají v tomto ohledu pouze pohřby, které nejsou na rozdíl od svateb považovány za odložitelné na pozdější termín.

Je pochopitelné, že pro snoubence není tato situace nikterak příjemná. Vždyť předsvatební přípravy trvají obvykle několik měsíců a v tuto chvíli je již takřka všechno přichystané. Květiny, výzdoba, svatební oznámení, ušité nebo zamluvené šaty, hostina, ubytování pro hosty. Navíc, nezřídka tráví novomanželé svou svatební cestu v zahraničí, ale vycestování je v současnosti vzhledem k uzavření hranic nemožné.

Samozřejmě není jednoduché se smířit s tím, že svatba ve vysněném termínu zkrátka nebude. Na druhou stranu, hlavu vzhůru. Celou situaci je možné brát jako první větší zatěžkávací zkoušku vztahu. Rozhodně se jedná o situaci, kterou lze přestát. Vždyť svatební akt je sice oficiálním stvrzením lásky, ale tyto vzájemné city absencí „úředního papíru“ neskončí.

Svatba v kostele

Svatební obřad se snažte přesunout spíše na druhou polovinu roku

Náhrady za zrušené svatby

Mnoho snoubenců již do svatby investovalo nemalé finanční prostředky, je proto nutné se co nejdříve domluvit s jednotlivými svatebními dodavateli na dalším postupu.

Asi nejlepším řešením je přesunutí svatby na náhradní termín. Ale pozor, mnoho dodavatelů má již do konce roku zcela plno. Dvojice, které touží po svatbě co nejdříve a nejlépe ještě v letošním roce, mohou zkusit zvážit méně obvyklý svatební termín.

Kupříkladu všední den místo nejžádanější soboty. Každopádně by však měly nový termín svatby situovat spíše do druhé poloviny roku, protože nikdo přesně neví, jak dlouho ještě restriktivní opatření potrvají, ač se dá předpokládat, že postupně se budou uvolňovat.

Další možností je posunout termín svatby o celý rok. V tomto případě bude snazší zajištění svatebních dodavatelů a snoubenci budou mít také na veškeré změny a přípravy dostatek času.

NÁŠ TIP: Přečtěte si článek o výhodách a nevýhodách svatby ve všední den.

Náhrady ze strany státu se v případě rušené svatby nedočkáte, je proto nutné jednat co nejrychleji a snažit se ztrátu financí v maximální možné míře eliminovat.

Velký svatební plánovač

Je pravděpodobné, že budete muset kvůli odkladu svatby část svatby naplánovat znovu

Koronavirus nekomplikuje pouze svatby, ale i předsvatební přípravy

S nečekanými problémy se musí vypořádat nejenom snoubenci, kterým možnost konání svatby znemožnil koronavirus, ale také ty dvojice, které jsou právě ve víru předsvatebních příprav. Dokonce i svatby plánované na pozdější měsíce roku jsou totiž v ohrožení.

Důvody jsou nasnadě. Zaprvé nikdo přesně neví, jak se bude situace vyvíjet dále a kdy přesně dojde ke zrušení stávajících zákazů. Obecně se proto doporučuje, pokud to je možné, ještě pár týdnů vyčkat.

Nikdo totiž nyní nezaručí, že se svatba v daném termínu bude moci skutečně konat. A týká se to i květnových a červencových sňatků. Je tudíž vhodné si zatím nenechávat vytisknout svatební oznámení nebo zhotovit rytinu s datem sňatku na snubní prsteny.

Dalším problémem je fakt, že spousta svatebních dodavatelů v současnosti zkrátka neposkytuje své služby. Mohou mít kvůli nařízení vlády úplně zavřeno, často jim také vzhledem k uzavření hranic chybí potřebný materiál, který z ciziny dováží. Může chybět látka na šaty, různé komponenty, a dokonce i zlato pro výrobu snubních prstenů.

Uzavřené hranice a komplikace pro zahraniční svatební hosty

Zpozornět by měli rovněž snoubenci, kteří plánují svůj sňatek s přítomností zahraničních hostů. A může jít klidně i o naše „sousedy“ třeba ze Slovenska.

Přestože se dá předpokládat, že postupně začne docházet k uvolňování jednotlivých opatření, otevření hranic přijde pravděpodobně na řadu až jako poslední, a vůbec není jisté, zda k němu dojde ještě v letošním roce.

Na závěr lze snad dodat, že i když není současná situace vůbec jednoduchá a je náporem i na psychiku, měli by se ji snoubenci pokusit brát, pokud možno sportovně. Jednou se z vynuceného posunutí termínu svatby a nastalých zmatků stane historka k pobavení, kterou budou moci po letech vyprávět svým blízkým a přátelům.

Nezbývá než popřát zamilovaným dvojicím nejenom, ať tuto zatěžkávací zkoušku zvládnou na jedničku, ale také pevné zdraví…

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.

Pošlete odkaz na článek přátelům