Svatba v kostele – jak probíhá a jaké jsou podmínky?

Svatební obřad v kostele má neopakovatelnou atmosféru a není proto divu, že po takové svatbě zatouží nejeden zamilovaný pár. Může si ji ale dopřát úplně každý? Co všechno je nutné splnit, musí být oba pokřtění?

A je v kostele možný i civilní sňatek? Pokud v odpovědích na položené otázky tápete, následující článek vám pomůže lépe se zorientovat.

Církevní sňatek | Civilní sňatek | Cena svatby v kostele | Církevní rozvod

Svatba v kostele

Svatba v kostele má neopakovatelnou atmosféru

Církevní sňatek v kostele

Církevní sňatek je z pohledu práva stejně platný jako ten občanský. Církevní svatební obřad má ale oproti tomu civilnímu obecně přísnější pravidla a není dostupný úplně všem zamilovaným dvojicím, kteří se touží vzít. Ze všech uskutečněných sňatků je těch církevních přibližně jedna pětina, kdy převažují ty uzavřené u římskokatolické církve.

V tomto případě musí snoubenci splňovat především tyto tři podmínky:

 1. Křest obou snoubenců
 2. Křest je svátost, kterou dotyčný vstupuje do křesťanského života. To, že jsou snoubenci pokřtění u římskokatolické církve, doloží před sňatkem výpisem z křestní matriky.

  Tento dokument získají na té farnosti, kde jejich křest proběhl. Pokud však pokřtění nejsou, pak musí absolvovat tzv. přípravu na křest dospělých. Ale v případě, kdy je pokřtěný pouze jeden z páru, existuje také možnost zažádat si na biskupství o povolení uzavřít manželství s nekatolíkem.

 3. Nikdo ze snoubenců nesmí být rozvedený
 4. Protože římskokatolická církev považuje sňatek za nerozlučitelný a svazek přetrhne až smrt jednoho z partnerů, nesmí být ani jeden z nich rozvedený.

  Za určitých podmínek je možnost udělit výjimku, ale v takovém případě se jedná o poměrně složitý proces, kdy církev celou záležitost podrobně přezkoumává.

  Na druhou stranu však může církevní sňatek i podruhé uzavřít vdova nebo vdovec.

 5. Příprava na manželství
 6. Tento bod není zcela nezbytný a jeho forma se může farnost od farnosti lišit. Většinou je ale zvykem, že snoubenci tzv. přípravu na manželství absolvují. Ta probíhá zpravidla na konkrétní faře podle bydliště formou pravidelných setkávání, které se věnují různým tématům vztahujícím se k manželství.

Na výběr jsou však i dalších církve a náboženské společnosti. Z těch rozšířenějších uveďme alespoň Českobratrskou evangelickou církev (svatba v evangelickém kostele), Československou církev husitskou nebo Pravoslavnou církev (svatba v pravoslavném kostele). Nutno poznamenat, že nekatolické církve mají obecně o něco benevolentnější podmínky pro uzavření sňatku.

I v případě církevního sňatku je každopádně třeba vždy také zajít na příslušný matriční úřad a vyřídit tam nezbytné formality. Zapotřebí je vzít s sebou občanské průkazy a rodné listy.

Postup svatby v kostele

Civilní sňatek v kostele pro nevěřící

Ano, i tato možnost existuje. To je jistě dobrá zpráva pro všechny nevěřící, kterým ale sakrální architektura učarovala a chtějí mít svatbu v kostele bez křtu. Snoubenci jsou však při výběru konkrétního kostelu, případně jiné církevní stavby, omezení. Civilní (občanský) svatební obřad je totiž možné uzavřít jen v těch církevních objektech, které jsou tzv. odsvěcené.

Svatební výzdoba při svatbě v kostele

Výzdoba kostela na svatbu – tu si můžete po domluvě připravit sami

Pozitivní však je skutečnost, že takových zrušených kostelů, klášterů, hradních a zámeckých kaplí, je na území naší vlasti poměrně hodně. Uveďme jmenovitě alespoň velmi oblíbený nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci, který na návštěvníky působí zvláštní tajemnou atmosférou a magická moc je mu často skutečně připisována.

Vyhledávaným místem pro uzavření sňatku je také zámecká kaple na zámku Sychrov a kostel Svatého Jana Křtitele v Modré u Velehradu, který je replikou velkomoravského kostela z 9. století.

Cena svatby v kostele

Cena církevní svatby není přímo určena. Často je kostel nabízen pro obřad zcela zdarma. Je však nepsaným pravidlem, že manželé, případně jejich rodiče přispějí na chod kostela.

Pokud budete v kostele připravovat vlastní svatební květinovou výzdobu, můžete ji následně přenechat kostelu jako dar.

Pokud je na vašem obřadu přítomen varhaník či zpěváci, je zvykem je obdarovat menší sumou peněz či je obdarovat svatební výslužkou.

Novomanželé také často zvou na následnou svatební hostinu faráře či další účastníky svatby, kteří jim pomáhali se svatbou nebo její přípravou.

Církevní rozvod

Církevní rozvod není podle církevního práva možný. Existuje pouze možnost zneplatnit manželství jako takové.

V tomto případě musí církevní soud zkoumat okolnosti ohledně platnosti manželství (např. zda oba snoubenci do něj skutečně vstupovali jako do svazku celoživotního). Více informací vám osobně podají advokáti církevního soudu – seznam s kontakty najdete zde.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Čerstvě zasnoubená?

Gratulujeme k velkému životnímu okamžiku! V hlavě se vám už nejspíš rýsuje představa o tom, jak by měl váš den D vypadat.

Rádi bychom vám s plánováním trochu pomohli. Proto jsme pro vás připravili e-book se 20 zaručenými tipy, jak uspořádat svatbu snů.

Send this to a friend